Застраховки и застраховчици.

От както сме се преместили, фирмата-наемодател много настояват да си направим tenant insurance/ застраховка за наематели/. Убеждават мъжа ми, как е само за наше добро, че може съседите да се подпалят и да изгорят и нашите неща. И ако може, така с по-големичко покритие, за 2 милиона долара примерно. Мъжът ми се хили и им … More Застраховки и застраховчици.